Tonårsterapi

 

 

Tonåren är en tid av snabba förändringar och ofta kan det medföra psykisk ohälsa. Vanliga problem är konflikter i familjen, svårigheter med självkänsla och nedstämdhet, problem med vänner och mobbning, svårigheter med skolgången och problem med identiteten. Med minderåriga patienter börjar jag alltid med en träff med hela familjen, och familjeträffar kan behövas under behandlingens gång för att underlätta kommunikation och problemlösning i familjen och för att vårdnadshavare blir delaktiga i planeringen. När jag anpassar terapikontakten till åldersgruppen tar jag hänsyn till ett större behov av stöd och vägledning i mitt professionella bemötande än hos vuxna.

 

Jag har tidigare arbetat vid en specialiserad mottagning för unga där vuxenpsykiatrin samarbetade med barn- och ungdomspsykiatrin för att behandla tonåringar. I arbetet med minderåriga är samarbetet med föräldrarna viktigt. Som psykolog har jag anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Vid svåra problem kan en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin behövas.