Tonårsterapi

Tonåren är en tid av snabba förändringar och ofta kan det medföra psykisk ohälsa. Vanliga problem är konflikter i familjen, svårigheter med självkänsla och nedstämdhet, problem med vänner och mobbning, svårigheter med skolgången och problem med identiteten.

Min mottagning tar emot äldre tonåringar i ålder 16 – 18 år, och givetvis unga vuxna 18 år och uppåt.

Jag har tidigare arbetat vid en specialiserad mottagning för unga där vuxenpsykiatrin samarbetade med barn- och ungdomspsykiatrin för att behandla tonåringar. I arbetet med minderåriga är samarbetet med föräldrarna viktigt. Som psykolog har jag anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Vid svåra problem kan en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin behövas.