AHUM

Du kan söka till mig direkt eller komma till mig via den digitala tjänsten Ahum (www.ahum.se). Det är en tjänst för att hitta terapeuter och matcha dina behov med min kompetens. Förutom hur du hittar till mig är det ingen annan skillnad mellan de två sätten att söka till mig. Annat än administrativa hur du betalar och hur kontakten dokumenteras. För Ahum-klienter är inte första samtalet kostnadsfritt i och med att man matchats till mig som terapeuter via deras matchningstjänst.