Mentaliseringsbaserad terapi

 

 

En terapiform som är nyligen utvecklad för svårigheter med att reglera känslor, att fungera i relationer till andra, att bromsa destruktiva impulser och ha en stabil självbild. Metoden används för att behandla den psykiatriska diagnosen borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Svårigheter av det här slaget finns i olika grader och även om du har mindre allvarliga problem av samma slag än de som uppfyller kriterierna för diagnosen kan du ha hjälp av att arbeta med mentalisering. Undrar du över om metoden kan passa dig, hör av dig så kan jag svara på frågor eller ses för att göra en kartläggning av dina problem.

 

Mentalisering handlar om att förstå sig själv och andra utifrån tankar och känslor. Du behöver ”läsa” andra människors avsikter på ett nyfiket och balanserat sätt för att kunna navigera socialt och fungera i nära relationer. Mentalisering är också väsentligt för att kommunicera med andra på ett konstruktivt sätt och inte hamna i konflikter eller missförstånd. Relationen till dig själv är lika viktig och där kan mentalisering handla om att kunna utöva självomsorg och kunna se både dina styrkor och svagheter. Du kan få hjälp att vara mer förlåtande mot dig själv och att inte fastna i självanklagelser eller grubblerier. I mentaliseringsbaserad terapi är mitt mål som din terapeut att främja din mentaliseringsförmåga på olika sätt. Du kan få spegling av känslotillstånd och hjälp att stanna upp och tänka efter innan du agerar. Vi reflekterar över dina känslor och tankar och har ett djupgående fokus på relationer i ditt liv. Som terapeut är jag nyfiken och icke-expert, det vill säga tar inte för givet vad du vill eller behöver utan använder min kompetens för att stärka dina förmågor. Mentaliseringsbaserad terapi för svåra personlighetssyndrom är 18 månader och innefattar både individual- och gruppterapi. För mindre allvarliga problem kan man ha en kortare behandlingslängd.

 

Jag är specialist inom mentalisering och har tidigare arbetat sju år vid den terapienhet som introducerade metoden i Sverige (MBT-teamet Huddinge). Jag har utbildats och handletts av metodens grundare Peter Fonagy och Anthony Bateman. Deras forskningsstudier har gjort metoden alltmer spridd som en viktig evidensbaserad terapimetod. Metoden har utvidgats till att hjälpa tonåringar med självskadebeteende. Jag har arbetat med att utbilda behandlare med olika yrkesbakgrund i MBT under flera år vid Karolinska Institutet och undervisar nu regelbundet vid Linköpings universitet. Jag var en av organisatörerna bakom den tredje Nordiska mentaliseringskonferensen 2016 i Stockholm som lockade över 300 deltagare och är nu vice ordförande i Svenskt Forum för Mentalisering som anordnar regelbundna föreläsningar på ämnet. Vidare arbetar jag som handledare i metoden. En längre beskrivning av MBT som terapimetod som jag skrivit finns på hemsidan Relationella rummet.