Mentaliseringsbaserad terapi

    En terapiform som är nyligen utvecklad för svårigheter med att reglera känslor, att fungera i relationer till andra, att bromsa destruktiva impulser och ha en stabil självbild. Metoden används för att behandla den psykiatriska diagnosen borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Svårigheter av det här slaget finns i olika grader och även om […]


Relationell psykodynamisk terapi

    Målsättningen med terapimetoden är att öka medvetenheten om dina relationsmönster, hur du förhåller dig till dina känslor och hur du hanterar de utmaningar du möter i livet. Psykodynamisk terapi är enligt forskning effektivt för depressioner, komplicerad sorg, barndomstrauma och svårigheter med känsloreglering, relationer och självkänsla (så kallade personlighetssyndrom). Samtidigt är det en väldigt […]


Interpersonell terapi

    I terapin med depressioner ser man ofta utlösande faktorer i personens livshistoria. Skilsmässor och separationer, dödsfall, kroppsliga sjukdomar, arbetslöshet, en stressig eller besvärlig arbetsmiljö, konflikter i familjen. Interpersonell terapi fokuserar på de problem som utlöst depressionen och hjälper patienten att hantera problemen. Genom ett stödjande, aktivt och problemlösande förhållningssätt ger terapeuten det stöd […]