Handledning

Handledning är en hjälp i din professionella utveckling och i patientarbetet. Jag handleder enskilda terapeuter och team i mentaliseringsbaserad terapi, och det kan handla om individualterapi, gruppterapi och teamarbete. Jag handleder också i psykodynamisk relationell terapier, i psykiatriskt öppenvårdsarbete för vuxna och barn- och ungdomar och i psykosocialt behandlingsarbete inom primärvården. Upplägget är flexibelt: vi kan ses på min mottagning på Södermalm eller så använder vi en digital tjänst som t.ex. Zoom. Man kan också välja ett upplägg där man växlar distanshandledning med face-to-face träffar. Vid team- eller grupphandledning kan jag i vissa fall komma ut till er arbetsplats.

Under 2023 och 2024 går jag handledar- och lärarutbildningen i psykoterapi vid Linköpings universitet och det finns då möjlighet att gå handledning till reducerat pris som en del av utbildningen.