Handledning

Handledning är en hjälp i din professionella utveckling och i patientarbetet. Jag handleder enskilda terapeuter och team i mentaliseringsbaserad terapi, och det kan handla om individualterapi, gruppterapi och teamarbete. Jag handleder också i psykodynamiska och relationella terapier, i psykiatriskt öppenvårdsarbete för såväl vuxna som för barn- och ungdomar och i psykosocialt behandlingsarbete inom primärvården. Mitt arbetssätt passar också behandlingsarbete inom socialtjänst och behandlingshem eller stödverksamheter. Upplägget är flexibelt: vi kan ses på min mottagning på Södermalm eller så använder vi en digital tjänst som t.ex. Zoom. Man kan också välja ett upplägg där man växlar distanshandledning med face-to-face träffar. Vid team- eller grupphandledning kan jag i vissa fall komma ut till er arbetsplats.

Arbetsmiljö och verksamhetshandledning: ofta är arbetet med kliniska kontakter krävande för dina medarbetare och därför är ofta ett fokus på arbetsmiljön och att hantera känsloreaktioner på patientarbetet väsentligt i handledning. Sjukskrivningar och utmattning kan minska om medarbetarna får den handledning de efterfrågar.

Utbildningshandledning: jag handleder psykologstudenter vid Uppsala Universitet. Det tillsammans med min mångåriga erfarenhet av utbildning innebär att jag är van att anta ett pedagogiskt lärandeperspektiv och hjälpa till i yrkesutvecklingen på olika sätt. Där ingår bedömning på vad som presenteras och med utgångspunkt från videomaterial.

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings universitet. Vill ni anlita mig som handledare kan ni få relevanta referenser på tidigare och pågående uppdrag.