Handledning

 

Handledning är en hjälp i din professionella utveckling och i patientarbetet. Jag handleder enskilda terapeuter och team i mentaliseringsbaserad terapi, och det kan handla om individualterapi, gruppterapi och teamarbete. Jag handleder också i hur man kan använda ett fokus på mentalisering i sina interventioner i psykodynamiska terapier och mentaliseringsbaserat förhållningssätt i rehabiliteringsarbete. Upplägget är flexibelt: vi kan ses på min mottagning på Södermalm eller så kan jag komma till din arbetsplats. Jag handleder också via Skype, det kan då vara ett upplägg där man växlar distanshandledning med vanliga träffar.