Som legitimerad psykolog och psykoterapeut med 14 års erfarenhet av arbete inom den psykiatriska öppenvården har jag professionella kunskaper och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Jag har lång terapeutisk erfarenhet av depressioner, ångest, kriser, trauma och svårare problem med känslor, identitet och relationer (så kallade personlighetssyndrom).

 

Jag arbetar vid Södermalms psykoterapimottagning som ligger centralt vid Södra Station. Du kan komma till mig genom att söka terapi direkt eller via primärvården och det privata företaget Mind Sthlm som förmedlar patienter till mig.

 

Jag har också erfarenhet av att arbeta med tonåringar och då kan en familjekontakt vara en viktig del av behandlingen. Jag har lång erfarenhet av gruppterapi och kan komma att sätta samman terapigrupper om det finns efterfrågan. Du kan läsa mer om de olika terapimetoder jag är utbildad inom på hemsidan. Jag arbetar även med handledning och utbildning. Jag har regelbunden handledning och som legitimerad granskas mitt arbete av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). En av mina ledstjärnor är jämlikhet och vikten av att ömsesidigt komma överens om hur vi använder samtalen.