Psykoterapi

Du som söker psykoterapi har unika behov och jag börjar alltid kontakten med en kartläggning av vad du vill ha hjälp med.

Mitt arbete bygger på den senaste psykoterapiforskningen och på  anknytningsteori och den psykodynamiska terapin.

Mentaliseringsbaserad terapi, relationell psykodynamisk terapi och interpersonell terapi är de tre metoder jag arbetar efter.

Mentaliseringsbaserad terapi

Visa terapimetod

Relationell psykodynamisk terapi

Visa terapimetod

Interpersonell terapi

Visa terapimetod