Kontakt

Vi kan börja att diskutera per telefon eller boka in ett kostnadsfritt provsamtal. Kommer du från primärvården utgår vi från din remiss och lägger upp en behandlingsplan tillsammans. Du kan även komma till mig via Sveapsykologerna. Du kan boka tid med mig över SMS eller email. På grund av sekretesskäl kan jag inte diskutera ditt hälsotillstånd över SMS eller email. Jag gör en bedömning av dina behandlingsbehov och har du riskfyllda problem kan du behöva kontakt med psykiatrin.

 

 

Hitta till mottagningen