Interpersonell terapi

 

 

I terapin med depressioner ser man ofta utlösande faktorer i personens livshistoria. Skilsmässor och separationer, dödsfall, kroppsliga sjukdomar, arbetslöshet, en stressig eller besvärlig arbetsmiljö, konflikter i familjen. Interpersonell terapi fokuserar på de problem som utlöst depressionen och hjälper patienten att hantera problemen. Genom ett stödjande, aktivt och problemlösande förhållningssätt ger terapeuten det stöd man kan behöva när man är deprimerad och ofta tappar hoppet, energin och förmågan att tänka framåt.

 

Som din terapeut hjälper jag dig att ringa in vad som bidragit till att du mått sämre. Genom att identifiera vad som vidmakthåller depressionen hittar man vägen framåt. Som patient får du hjälp att få kontakt med dina känslor inför förändringarna i ditt liv och sedan vägleder jag dig att söka stöd av andra eller lösa problemen på annat sätt. Interpersonell terapi liknar kognitiv beteendeterapi genom att terapeuten är direktiv och problemlösande. Det är en korttidsbehandling med upp till 16 sessioner. Efter behandlingen kan uppföljande besök vara användbart för att stärka förändringen.

 

Interpersonell terapi ingick i min utbildning till psykoterapeut vid Linköpings universitet. Jag har kompetens på nivå B inom IPT. Metoden rekommenderas för depression utifrån psykoterapiforskning. Anpassningar för tonåringar, bulimi och för post-traumatiskt stressyndrom är nya utvecklingar av metoden.