Relationell psykodynamisk terapi

 

 

Målsättningen med terapimetoden är att öka medvetenheten om dina relationsmönster, hur du förhåller dig till dina känslor och hur du hanterar de utmaningar du möter i livet. Psykodynamisk terapi är enligt forskning effektivt för depressioner, komplicerad sorg, barndomstrauma och svårigheter med känsloreglering, relationer och självkänsla (så kallade personlighetssyndrom). Samtidigt är det en väldigt flexibel terapiform eftersom den stärker dina psykologiska förmågor och hur du relaterar till andra. Det betyder att den kan verka förebyggande mot framtida ohälsa. Psykodynamisk terapi passar även dig som söker för livsproblem, svårigheter att känna mening, existentiella grubblerier och en osäkerhet kring vad du vill med livet.

 

Relationell terapi är en nyutvecklad variant av psykodynamisk terapi där jag som terapeut är öppen med mina tankar och känslor, vilket skapar en mer ömsesidig dialog. I den professionella hållningen ingår att jag bara delar med mig av sådant som är hjälpsamt för dig. Målet är att bli medveten om de relationsmönster som vi upprepar från uppväxten och sedan att kunna förändras. Du kan till exempel ha haft en uppväxt där känslor inte hade någon plats och som vuxen ha svårt att uttrycka dem. En annan bakgrund kan vara att ha varit med om skrämmande och smärtsamma upplevelser och vara rädd och vaksam inför att det ska hända igen och därför ha stora tillitsproblem. I samtalen utforskar vi dina tankar, känslor, minnen och önskningar för att hjälpa dig med de utmaningar du sökt hjälp för. Som terapeut är jag aktiv med att förändra problematiska mönster och strävar efter jämlikhet i kontakten. Relationell psykodynamisk terapi kan användas både som korttidsterapi och som en längre terapi.

 

Jag är utbildad i relationell terapi vid Linköpings universitet vid psykoterapeutprogrammet. Mina lärare och handledare var Rolf Holmqvist och Lars Back var de som introducerade den här terapiformen i Sverige. Inom psykiatrin har jag arbetat med psykodynamisk terapi med många olika problem och diagnoser. Det betyder att jag också kan bedöma om metoden har en chans att hjälpa dig eller om du kan behöva söka en annan behandlingsform. Generellt kan man säga att psykodynamisk terapi passar om du är nyfiken på dig själv och motiverad till förändring. Relationell psykodynamisk terapi kan också användas som en påbyggnad efter att man gått en annan behandling som interpersonell terapi, mentaliseringsbaserad terapi eller annan behandling. På hemsidan Relationella rummet finns en del material av Jeremy Safran, en av terapiformens företrädare.