Primärvård

 

En del av min arbetstid arbetar jag på Nina Samtalsgruppen och där tar jag emot patienter från primärvården. Psykosocialt stöd inom primärvården kan handla om en samtalsserie för ett problem eller besvär du sökt vårdcentralen för. Vanliga problem är livskriser, stress- och utmattningsproblem, depression, oro och ångest, kronisk smärta och sömnproblem. För Nina Samtalsgruppen tar jag även emot tonåringar med familjer på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting och då erbjuds bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det kan då handla om både familjesamtal och individuella samtal.

 

Nina Samtalsgruppen (http://nina.se/samtalsgruppen/) har avtal med två vårdcentraler i Stockholm: St Eriks vårdcentral och Sofiahemmets vårdcentral.

 

Du betalar vanlig patienttaxa 100 kr hos din vårdcentral för samtalen, har du frikort är det ingen kostnad. Jag har tillgång till landstingets journalsystem och skulle du behöva till exempel en remiss kan jag hjälpa till med det i samarbete med din husläkare. Skulle du ha ett fortsatt intresse för psykoterapi finns det möjlighet att fortsätta som privatpatient.