Gruppterapi

 

 

I grupp sker terapin genom ett samspel mellan deltagarna under ledning av gruppterapeuten. Jag har 10 års erfarenhet av gruppterapi inom psykiatrin. Inriktningen kan vara både mentaliseringsbaserad terapi och relationell psykodynamisk terapi. Gruppen består av 6-8 patienter och kan vara halvöppen så att nya gruppmedlemmar tillkommer när andra slutar. Längden på gruppterapin kan variera, mentaliseringsbaserad terapi har en fast tid på 18 månader men terapilängden kan vara både kortare och längre beroende på målsättning och inriktning.

 

Gruppterapi tillför flera dimensioner som kan förstärka den hjälp du kan få av terapin. Du får relatera och mentalisera kring andra som kan ha liknande problem som du kan känna igen dig i eller som kan komma med nya infallsvinklar. Att hjälpa andra utifrån din förmåga kan också vara en läkande process som ger dig mycket tillbaka.

 

Gruppterapier bygger på att man har ett antal patienter med ett gemensamt fokus och det är därför svårt att säga när en terapigrupp kommer att startas. För närvarande är ingen gruppterapi planerad.